جزوات آزمونهای حقوقی

( ارشد - وکالت - قضاوت - دکتری )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |

 نمونه سوالات جلد اول (کیفری)

 نمونه سوالات جلد دوم (مدنی) 

+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |

دانلود سوالات مختلف آزمونهای حقوقی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |

 توقیف اموال منقول و غیر منقول


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |

  دانلود جزوات حقوقی 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |

 فایل صوتی حقوق مدنی ۳  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه قم

فایل صوتی  حقوق مدنی ۶  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه  قم

فایل صوتی حقوق مدنی ۶  دکتر مهدی حسن زاده دانشگاه قم

فایل صوتی حقوق مدنی ۷  دکتر صالحی مازندرانی استاد دانشگاه قم

فایل صوتی  حقوق تجارت ۳ دکتر ابراهیم دلشاد استاد  دانشگاه قم

فایل صوتی  حقوق تجارت ۴  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه قم

فایل صوتی تدریس حقوق مدنی استاد محبی نیا

فایل صوتی تدریس آئین دادرسی مدنی استاد محبی نیا

 

منبع : وبلاگ عدالت

http://law-radin.blogsky.com

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |

متن سوالات وپاسخنامه آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ 

تحلیل سوالات آزمون وکالت

( با تشکر از آقایان جلیلی - علیخانی - کلانتری )

 

+ نوشته شده در ساعت توسط امین صادقپور |