دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش

دانسته هایمان را در اختیار دیگران قرار دهیم، تا به ندانسته های خود برسیم

دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش - تفاوت شروع به معاونت جرم با معاونت در شروع به جرم

امین صادقپور
دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش دانسته هایمان را در اختیار دیگران قرار دهیم، تا به ندانسته های خود برسیم

تفاوت شروع به معاونت جرم با معاونت در شروع به جرم

  شروع به معاونت ؟

 

1 . قابل تصور است بخصوص اگر طبق ماده 41 ق .م.ا و صرفنظر از اشکالات آن و مقدار عملیات انجام شده خود مستقلاً وصف مجرمانه داشته باشد . ( نوربها )

2 . شروع به معاونت مجازات ندارد . مگر آنکه فعل معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت  فعل مذکور نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود . مانند کسی برای سهولت دسترسی دیگران به محتویات گاو صندوق بابک ، قصد تخریب آن را داشته و در اثنای شکستن قفل دستگیر شود . ( محقق اردبیلی )

3 . شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد ، مگر در مواردی که عمل معاونت در جرمی که شروع نشده است خود قانوناً جرم معینی باشد . مثلاً در مورد تهیه و حمل سلاح برای کسی که قصد سرقت مسلحانه داشته ، ولی اساساً از ارتکاب آن عمل منصرف شده ات ، حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولی موضوع معاونت در سرقت مسلحانه ای که حتی شروع نشده منتفی است . ( ایرج گلدوزیان )

 

نتیجه :

با توجه به ماده 43 ق.م.ا  معاونت در جرم در حقوق ایران نظریه عاریه مورد قبول می باشد ( مجرمیت عاریه ای ) یعنی تا زمانیکه جرمی واقع نگردد معاونت در آن متفی خواهد بود ، متقابلاً مستنداً به ماده 41 ق.م.ا  شروع به جرم در حقوق ایران جرم نیست مگر در موارد مصرح قانونی که 11 مورد در خقوق جزای ایران شروع به جرم مجازات ندارد .

 

معاونت در شروع به جرم ؟

 

1 . امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد . ( نوربها )

2 . معاونت در شروع به جرم مجازات دارد . ( محقق اردبیلی )

3 . معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است . ( گلدوزیان )

 

نتیجه :

معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید و اگر شروع به جرم در موارد صریح قانونی ( 11 مورد ) باشد چون جرم واقع گردیدیه و مستنداً به ماده 41 ق.م.ا  مجازات داشته و جازات شروع به جرم همان مجازات اصلی بوده و معاونت در شروع به جرم مقق و حاقل مجازات خواهد بود .

 

برای تحقق معاونت ،  عملی راکه معاون در مقام اجرای آن مبادرت می ورزد می بایست در خارج به طور کامل ظاهر شود ، یعنی از مرحله شروع فراتر رفته و کامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود .

پس معاونت در شروع به جرم قابل مجازات  ولی  شروع به جرم معاونت مجازات ندارد .

 


موضوعات مرتبط: حقوق جزای عمومی

تاريخ : | | نویسنده : امین صادقپور |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.